ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Η Ελληνική Ένωση Διαπιστευμένων Φορέων Επιθεώρησης- Πιστοποίησης “HellasCert”, είναι επισήμως από την 1η Μαρτίου 2023 «associate member», του παγκόσμιου οργανισμού TIC-COUNCIL (Testing, Inspection, Certification), ο οποίος γεννήθηκε από τη συγχώνευση της IFIA και της CEOC, έχει έδρα στις Βρυξέλλες και αποτελεί μια Διεθνή Ένωση που εκπροσωπεί Φορείς Ελέγχου – Επιθεωρήσεων – Πιστοποιήσεων – Επαληθεύσεων και Δοκιμών, αντιπροσωπεύοντας σε παγκόσμιο επίπεδο τον Ανεξάρτητο Έλεγχο Συμμόρφωσης και την Πιστοποίηση.

Το TIC-COUNCIL έχει 96 μέλη (εταιρείες / οργανισμούς) που δραστηριοποιούνται σε περισσότερες από 160 χώρες και συνεργάζεται με τα μέλη του για την προώθηση βέλτιστων πρακτικών σε θέματα ασφάλειας, ποιότητας, υγείας, ηθικής και βιωσιμότητας. Η συμμετοχή μας στον Διεθνή αυτό Οργανισμό ενισχύει την θέση μας δίνοντας προστιθέμενη αξία στους Φορείς Πιστοποίησης μέλη της HellasCert.