Σημαντικές Ανακοινώσεις στο 1o Εθνικό Συνέδριο Ποιότητας

Την Πέμπτη και Παρασκευή 18 & 19 Δεκεμβρίου υλοποιούνται οι εργασίες του 1ου Εθνικού Συνεδρίου Ποιότητας, μια διοργάνωση της Ελληνικής Ένωσης Διαπιστευμένων Φορέων Επιθεώρησης και Πιστοποίησης HellasCert με στόχο την ανάδειξη της σπουδαιότητας της Επιθεώρησης και Πιστοποίησης στην παροχή υπηρεσιών και προϊόντων, σε ολόκληρο το φάσμα της επιχειρηματικής δραστηριότητας. Η Τϋν HELLAS (Τϋν NORD) παρούσα […]

Διαβάστε περισσότερα

1ο Εθνικό Συνέδριο Ποιότητας Υψηλές αμοιβές σε όσους διαθέτουν επαγγελματικές πιστοποιήσεις

“Η ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων συνδέεται άμεσα με την ποιότητα των προϊόντων και υπηρεσιών που παρέχουν. Δεδομένου ότι η επαγγελματική επάρκεια του ανθρώπινου δυναμικού αποτελεί έναν από τους κρισιμότερους παράγοντες που επηρεάζει την ποιότητα, η τεκμηρίωση των επαγγελματικών ικανοτήτων, από φορείς πιστοποίησης που εφαρμόζουν διεθνή πρότυπα, αποτελεί κρίσιμο παράγοντα για την εξέλιξη κάθε επαγγελματία στο σημερινό […]

Διαβάστε περισσότερα