Ψηφιακή εκδήλωση: «Η ασφάλεια στο επίκεντρο: Ασφάλεια παιδικών χαρών και χώρων ελεύθερων αθλοπαιδιών»

Ο ΣΕΒ, σε συνεργασία με την Ελληνική Ένωση Διαπιστευμένων Φορέων Επιθεώρησης Και Πιστοποίησης (HellasCert) και με την υποστήριξη των Περιφερειακών Βιομηχανικών Συνδέσμων ΣΒΑΠ, ΣΒΘΣΕ, ΣΘΕΒ, ΣΕΒΠΕ&ΔΕ και ΣΒΣΕ, διοργανώνουν ψηφιακή εκδήλωση με θέμα «Ασφάλεια παιδικών χαρών και χώρων ελεύθερων αθλοπαιδιών», την Τρίτη 9 Ιουλίου 2024 και ώρες 15.00-17.00.

Πρόκειται για το δεύτερο στη σειρά θεματικό εργαστήριο της νέας πρωτοβουλίας των ΣΕΒ-HellasCert με τίτλο «Η ασφάλεια προϊόντων στο επίκεντρο».

Στόχος της εκδήλωσης είναι να αναδειχθούν κρίσιμες πτυχές που προάγουν την ασφάλεια σε χώρους ψυχαγωγίας, όπως οι παιδικές χαρές, οι παιδότοποι, οι παιχνιδότοποι, τα escape rooms και οι χώροι ελεύθερων αθλοπαιδιών. Διακεκριμένα στελέχη επιχειρήσεων θα ενημερώσουν τον όλα τα εμπλεκόμενα μέρη (επιχειρηματική κοινότητα, δημόσια διοίκηση, τοπική αυτοδιοίκηση κ.λπ.) για τις υποχρεώσεις και απαιτήσεις συμμόρφωσης στο νομοθετικό πλαίσιο και στις τεχνικές προδιαγραφές των προτύπων. Ακόμα, θα πραγματοποιηθεί μια ουσιαστική τεχνική συζήτηση για σειρά ζητημάτων για το ως άνω θέμα, όπως είναι οι αναγκαίες παρεμβάσεις σε επίπεδο νομοθετικού πλαισίου, καθώς και οι προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι Δήμοι.

Δείτε παρακάτω το πρόγραμμα και για δηλώσεις συμμετοχής πατήστε εδώ. Θα λάβετε το σύνδεσμο ηλεκτρονικής παρακολούθησης της εκδήλωσης αμέσως μετά την εγγραφή σας.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον ΣΕΒ (κα Αυγή Οικονομίδου, Τ: 211 5006130, E: aoikonomidou@sev.org.gr) και την HellasCert (κα Χριστίνα Καρινιωτάκη, Τ: 210 7290344, Ε: contact@hellascert.gr).

Δείτε το Πρόγραμμα της Εκδήλωσης.