Γ.Ε.Τ.Ε. Ε.Π.Ε.

ΟΝΟΜΑ ΦΟΡΕΑ / ΜΕΛΟΥΣ: Γ.Ε.Τ.Ε. Ε.Π.Ε.

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Λ.Καραμανλή 60, 136 71 Αχαρναί Αττική – Αγροτεμ. 613 ΤΘ51 57008 Ιωνία Θες/νίκη
ΤΗΛΕΦΩΝΟ / ΦΑΞ: 210 2442411-13 / 210 2442415 και 2310 781747-493 / 2310 783439
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: [email protected][email protected] 
ΟΝΟΜΑ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ: Γεώργιος Α.Φυρίγος, Κων/νος Τ.Μολφέσης
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ:  www.gatsndt.gr

Πληροφορίες για τον φορέα:

Η Γ.Ε.Τ.Ε. Ε.Π.Ε. είναι το αρχαιότερο ιδιωτικό εργαστήριο ΜΚΔ στην Ελλάδα.
Ιδρύθηκε το 1970 και δραστηριοποιείται στην Βιομηχανία ως:

  • Εργαστήριο Μη καταστροφικών Δοκιμών και Μηχανικών Δοκιμών.(Διαπιστευμένο κατά ISO 17025 και αναγνωρισμένο)
  • Φορέας ελέγχου ADR (Διαπιστευμένος κατά ISO 17020 και αναγνωρισμένος)
  • Φορέας ελέγχου συγκολλήσεων (Διαπιστευμένος κατά ISO 17020 αναγνωρισμένος και κοινοποιημένος).