Ο. ΝΟΥΛΑΣ-Δ. ΔΕΡΠΑΝΗΣ Ι.Κ.Ε. (Universal Certification Solutions - UNICERT)

ΟΝΟΜΑ ΦΟΡΕΑ / ΜΕΛΟΥΣ: Ο. ΝΟΥΛΑΣ-Δ. ΔΕΡΠΑΝΗΣ Ι.Κ.Ε. (Universal Certification Solutions – UNICERT)

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Ακαδημίας 98-100, 106 77, Αθήνα
ΤΗΛΕΦΩΝΟ / ΦΑΞ: 30 210 38 01 129 – 130, 210 38 28 000 / 210 38 03 820
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: [email protected]
ΟΝΟΜΑ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ: ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΔΕΡΠΑΝΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ:  www.unicert.gr

Πληροφορίες για τον φορέα:

Η Universal Certification Solutions – UNICERT είναι ένας σύγχρονος Φορέας Πιστοποίησης Ανθρώπινου Δυναμικού, πιστοποιημένος από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. με την υπ’ αριθμ 148/21.1.2015 απόφαση του Δ.Σ. για την πιστοποίηση προσώπων σε Γνώση Πληροφορικής ή Χειρισμού Η/Υ και κατ’ επέκταση τα πιστοποιητικά του αποτελούν απαραίτητο εφόδιο για προσλήψεις στο ελληνικό δημόσιο και διαγωνισμούς Α.Σ.Ε.Π..

Είναι πιστοποιημένος κατά ISO 9001:2008 και διαπιστευμένος από το Ε.ΣΥ.Δ. κατά ISO/IEC 17024:2012 (σε 39 σχήματα πιστοποίησης) γεγονός το οποίο αποδεικνύει ότι η διαδικασία πιστοποίησης γίνεται με αμεροληψία και με τεκμηριωμένη επάρκεια, ενώ παράλληλα καθιστά αναγνωρισμένο και αποδεκτό το πιστοποιητικό ως ισότιμο από τους Εθνικούς Φορείς Διαπίστευσης των χωρών – μελών της Ε.Α.(European cooperation for Accreditation).

Η UNICERTστοχεύει να καλύψει πλήρως τις ανάγκες πιστοποίησης κάθε ενδιαφερόμενου, με προσήλωση στην παροχή ποιοτικών υπηρεσιών και ευέλικτων λύσεων. Η πολυετής εμπειρία των στελεχών μας στο χώρο της πιστοποίησης αποτελεί προνόμιο καλής συνεργασίας, καθώς εκτιμούμε και ανταποκρινόμαστε αποτελεσματικά στις απαιτήσεις των συνεργατών μας. Για το λόγο αυτό, το εξεταστικό της σύστημα είναι προϊόν συνεργασίας της ομάδας ανάπτυξης της εταιρίας και του Κέντρου Ερευνών του Πανεπιστημίου Πειραιώς.

Επιπλέον των παραπάνω, εγκαινιάζουμε νέες συνεργασίες και δίνουμε νέα προοπτική στο δίκτυό μας με:

  • Την προώθηση Προπτυχιακών – Μεταπτυχιακών του Πανεπιστημίου Frederick Κύπρου δια ζώσης και εξ΄ αποστάσεως, αναγνωρισμένων από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.,
  •  Την προώθηση πιστοποιητικών Αγγλικής Γλώσσας αναλαμβάνοντας την αντιπροσωπεία των PTEGENERAL και PTEACADEMIC (awardedby Edexcel) στην Ελλάδα και στην Κύπρο,
  •  Τη συνεργασία με την Express Publishing – International Vocational English για την παροχή Πιστοποιητικών Γλωσσομάθειας στα Ειδικά-Επαγγελματικά Αγγλικά, εγκεκριμένων από το University of Greenwich για δεκάδες επαγγελματικές δραστηριότητες.
  •  Τη συμμετοχή σε επιδοτούμενα ευρωπαϊκά προγράμματα.

Σήμερα η UNICERT διαθέτει ένα πανελλαδικό δίκτυο 1330 και πλέον πιστοποιημένων συνεργαζόμενων κέντρων, ενώ παράλληλα έχει εδραιώσει την παρουσία της στην Κύπρο, εντάσσοντας στο δίκτυό της 80 πιστοποιημένα συνεργαζόμενα κέντρα. Σε συνέχεια της εξωστρεφούς της πολιτικής, διαθέτει παρουσία και στην Αλβανία με επιπλέον 2 πιστοποιημένα εξεταστικά κέντρα.