ΒΙΟ ΕΛΛΑΣ, ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Α.Ε.

ΟΝΟΜΑ ΦΟΡΕΑ / ΜΕΛΟΥΣ: ΒΙΟ Ελλάς – BIO Hellas

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΟΜΟΡΦΟΚΚΛΗΣΙΑΣ 27 , Τ.Κ. 15122, ΜΑΡΟΥΣΙ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ / ΦΑΞ: 210 8211940 / 210 8211015
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: [email protected]
ΟΝΟΜΑ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ: Β. Ρούσση
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ:  www.bio-hellas.gr

Πληροφορίες για τον φορέα:

Το Ινστιτούτο ΒΙΟ Ελλάς, δραστηριοποιείται στον τομέα ελέγχου και πιστοποίησης βιολογικών προϊόντων και Συστημάτων Διαχείρισης.

Η προστασία του καταναλωτή, η βελτίωση ποιότητας των τροφίμων και των αγροτικών προϊόντων, η προώθηση των βιολογικών προϊόντων, η πιστή εφαρμογή των Συστημάτων Διαχείρισης αλλά και η μέριμνα για το περιβάλλον αποτελούν τους πλέον σημαντικούς στόχους του ΒΙΟ Ελλάς.

Ιδρύθηκε το 2001 και εγκρίθηκε από το Υπουργείο Γεωργίας ως Οργανισμός Ελέγχου και Πιστοποίησης βιολογικών προϊόντων (κωδικός Ε.Ε.: GR-BIO-03). Το ΒΙΟ Ελλάς έχει έγκριση λειτουργίας ως φορέας πιστοποίησης στη Βουλγαρία (κωδικός Ε.Ε.: BG-BIO-10) και είναι μέλος της IFOAM.

Δραστηριοποιείται στην πιστοποίηση Συστημάτων Διαχείρισης για τα πρότυπα ISO 9001 και ISO 22000.

Πραγματοποιεί ελέγχους σύμφωνα με τα πρότυπα BIOSUISSE (Ελβετία), NATURLAND (Γερμανία), KRAV (Σουηδία) και Demeter (βιoδυναμική γεωργία).

Το ΒΙΟ Ελλάς καινοτομώντας παρέχει πλέον και υπηρεσίες πιστοποίησης επιχειρήσεων μαζικής εστίασης σύμφωνα με το ιδιωτικό πρότυπο «BIOkouzina» και υπηρεσίες πιστοποίησης βιολογικών καλλυντικών σύμφωνα με το πρότυπο Natrue».