Δομή Hellas Cert

Δομή - Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου (Δ.Σ.)

Πρόεδρος:
Καλλιάς Ιωάννης
Αντιπρόεδρος:
Διαμαντόπουλος Κων/νος
Ταμίας:
Αντωνιάδης Κων/νος
Μέλη:
Καραγιάννης Ιωάννης
Βουδούρης Βιργίνιος
Δερπάνης Δημήτρης
Σούκης Δημήτριος
Εκτελεστική Γραμματέας για το Δ.Σ.:
Καρινιωτάκη Χριστίνα

Δομή - Σύνθεση Επιτροπής Δεοντολογίας (Ε.Δ.)

Πρόεδρος:
Μπερτσάτος Ιωάννης
Αντιπρόεδρος:
Καρινιωτάκης Κωνσταντίνος
Μέλη:
Δεληγιαννάκης Θεόδωρος
Μπουγάτσος Διονύσης
Τρίλιζας Νικόλαος