Δομή Hellas Cert

Δομή - Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου (Δ.Σ.)

Πρόεδρος:
Καραγιάννης Ιωάννης (EUROCERT)
Αντιπρόεδρος:
Διαμαντόπουλος Κων/νος (COSMOCERT)
Ταμίας:
Αντωνιάδης Κων/νος (EMICERT Ε.Π.Ε.)
Μέλη:
Βουδούρης Βιργίνιος (TUV HELLAS AE –(TUV NORD))
Δερπάνης Δημήτρης (UNIVERSAL CERTIFICATION SOLUTIONS-UNICERT)
Καλλιάς Ιωάννης (TUV AUSTRIA HELLAS)
Σούκης Δημήτρης (K.C. HELLAS)
Εκτελεστική Γραμματέας για το Δ.Σ.:
Καρινιωτάκη Χριστίνα

Δομή - Σύνθεση Επιτροπής Δεοντολογίας (Ε.Δ.)

Πρόεδρος:
Μπερτσάτος Ιωάννης
Αντιπρόεδρος:
Καρινιωτάκης Κωνσταντίνος
Μέλη:
Δεληγιαννάκης Θεόδωρος
Μπουγάτσος Διονύσης
Τρίλιζας Νικόλαος