Τεχνικές Επιτροπές

Γενικά

Η Ελληνική Ένωση Διαπιστευμένων Φορέων, με την εμπειρία των μελών της στοχεύει στην συνεχή αναβάθμιση της Ποιότητας στην χώρα μας.

Οι Τεχνικές Επιτροπές της HellasCert δημιουργήθηκαν κατόπιν ενδιαφέροντος των μελών μας και αποτελούν τον πυρήνα λειτουργίας της Ένωσης.

Σαν κύριο στόχο έχουν την μελέτη, ανάλυση καθώς και την επεξεργασία ειδικών θεμάτων που αφορούν εξειδικευμένα σημεία των διαδικασιών Αξιολόγησης και Πιστοποίησης προκειμένου την δημιουργία προτάσεων σε Ιδιωτικούς και Δημόσιους φορείς του κράτους μας.

Επιτροπές

Oι πέντε βασικές Επιτροπές της HellasCert είναι οι εξής ακόλουθες:

  • Συστημάτων Διαχείρισης
  • Πιστοποίησης Προϊόντων
  • Πιστοποίησης Προσώπων
  • Επιθεωρήσεων Ελέγχων
  • Αγροδιατροφικά

Οι πέντε αυτές Επιτροπές αποτελούνται από υποεπιτροπές οι οποίες δημιουργούνται και συνεδριάζουν ανάλογα με το αντικείμενο.