Ενημερωτική εκδήλωση: «Πρότυπα και πιστοποιήσεις ως διαβατήριο για την κατάκτηση νέων αγορών. Καλές πρακτικές και επιτυχημένα παραδείγματα για μεσαίες και μικρές επιχειρήσεις»

Ποια είναι τα ερωτηματικά των επιχειρήσεων;
Τι κερδίζει η επιχείρηση από την πιστοποίηση; Πόσο κοστίζει στην επιχείρηση να αποκτήσει ένα πρότυπο και να το εφαρμόσει; Τι πρέπει να προσέξει κανείς στη διαδικασία πιστοποίησης και στην επιλογή κατάλληλων συνεργατών; Τι ζητούν οι πελάτες στο εξωτερικό και ποια πρότυπα θεωρούν απολύτως απαραίτητα; Ποιες είναι οι τελευταίες τάσεις στις πιστοποιήσεις; Τι κερδίζει η επιχείρηση υιοθετώντας ένα διεθνές πρότυπο; Τι αλλάζει στην καθημερινή λειτουργία της επιχείρησης; Πως η δημόσια διοίκηση αξιοποιεί τα πρότυπα;

Τα ερωτήματα αυτά θα απαντηθούν από φορείς πιστοποίησης και έμπειρα στελέχη επιχειρήσεων που ήδη τα εφαρμόζουν με θετικά αποτελέσματα, στο πλαίσιο ειδικής ενημερωτικής εκδήλωσης που διοργανώνει ο ΣΕΒ, με τη συνεργασία της HellasCert, με θέμα «Πρότυπα και πιστοποιήσεις ως διαβατήριο για την κατάκτηση νέων αγορών. Καλές πρακτικές και επιτυχημένα παραδείγματα για μεσαίες και μικρές επιχειρήσεις». Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 10 Απριλίου 2019 και ώρες 16:00-18:00 (Γραφεία ΣΕΒ, Ξενοφώντος 5, Σύνταγμα) και έχει προσκληθεί να συμμετάσχει επίσης ο Γενικός Γραμματέας Βιομηχανίας.

Ποιος είναι ο στόχος της εκδήλωσης;
Στόχο της εκδήλωσης αποτελεί η ενημέρωση των επιχειρήσεων για τα οφέλη των προτύπων και των πιστοποιήσεων (ISO, HACCP, GlobalGap, IFS κ.ά.), παρουσιάζοντας την εμπειρία εταιρειών που τα ενέταξαν στο στρατηγικό σχεδιασμό τους αυξάνοντας την πελατεία τους και κατακτώντας τις διεθνείς αγορές. Οι συμμετέχοντες θα ενημερωθούν επίσης για τις τελευταίες εξελίξεις σε νέα πρότυπα (ενδεικτικά: διαχείριση ενέργειας, υγεία και ασφάλεια στην εργασία, διεθνή πρωτόκολλα ασφάλειας τροφίμων, περιβαλλοντικά συστήματα και διαχείρισης ενέργειας κ.ά.) και τις απαιτήσεις που αυτά επιβάλλουν σε εκείνους που θα τα εφαρμόσουν.

Σε ποιους απευθύνεται;
Η εκδήλωση απευθύνεται σε υψηλόβαθμα στελέχη μεγάλων, μεσαίων και μικρών επιχειρήσεων που απασχολούνται στις Διευθύνσεις Διασφάλισης Ποιότητας, στις Διευθύνσεις Παραγωγής, επίσης ως Τεχνικοί Διευθυντές, Διευθυντές Εργοστασίου και Περιβάλλοντος, αλλά και σε Γενικούς Διευθυντές, Διευθύνοντες Συμβούλους κ.ά.

Δηλώσεις συμμετοχής και πληροφορίες:
Για οποιαδήποτε πληροφορία σχετικά με την εκδήλωση επικοινωνήστε με την κ. Σωτηρία Καλαντζή, Advisor Τομέα Επιχειρηματικού Περιβάλλοντος και Ρυθμιστικών Πολιτικών του ΣΕΒ (Τ: 211 5006113, Ε: [email protected]).

Δείτε το σχέδιο προγράμματος

 
Το παραπάνω ειδικό θεματικό εργαστήριο πραγματοποιείται στο πλαίσιο του έργου «Παραγωγή προτάσεων βιομηχανικής πολιτικής και ανάπτυξη συγχρόνου περιβάλλοντος για τις επενδύσεις» της Πράξης «Μηχανισμός παρακολούθησης των αλλαγών και υποστήριξης των δράσεων ανάπτυξης και προσαρμοστικότητας της βιομηχανίας», το οποίο συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) μέσω του ΕΠ «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία».