Σημαντικές Ανακοινώσεις στο 1o Εθνικό Συνέδριο Ποιότητας

Την Πέμπτη και Παρασκευή 18 & 19 Δεκεμβρίου υλοποιούνται οι εργασίες του 1ου Εθνικού Συνεδρίου Ποιότητας, μια διοργάνωση της Ελληνικής Ένωσης Διαπιστευμένων Φορέων Επιθεώρησης και Πιστοποίησης HellasCert με στόχο την ανάδειξη της σπουδαιότητας της Επιθεώρησης και Πιστοποίησης στην παροχή υπηρεσιών και προϊόντων, σε ολόκληρο το φάσμα της επιχειρηματικής δραστηριότητας. Η Τϋν HELLAS (Τϋν NORD) παρούσα στις μεγαλύτερες εκδηλώσεις που προάγουν την Ποιότητα συμμετέχει στο Συνέδριο ως Χορηγός των εργασιών του.

Το Συνέδριο παρουσιάζει μεγάλο ενδιαφέρον καθώς αναμένεται να γίνουν σημαντικές ανακοινώσεις για:

 • τη Διευκόλυνση της Αδειοδότησης των Επιχειρήσεων
 • την Απονομή των Αστεριών στα ξενοδοχεία και των κλειδιών στα ενοικιαζόμενα δωμάτια
 • τη Διαχείριση της Ποιότητας στα Δημόσια Έργα
 • την Πιστοποίηση των Επαγγελματιών
 • τις Περιβαλλοντικές Επιθεωρήσεις σε νέες και υφιστάμενες εγκαταστάσεις

Το 1ο Εθνικό Συνέδριο Ποιότητας πρόκειται να λειτουργήσει ως μοναδική πλατφόρμα συμπυκνωμένης μεταφοράς της απαραίτητης γνώσης και ενημέρωσης για τις εξελίξεις και τις τρέχουσες τάσεις στα συστήματα Ποιότητας, για την ανάδειξη προτάσεων Ανάπτυξης της Οικονομίας και τη διευκόλυνση του τρόπου λειτουργίας των επιχειρήσεων, αλλά και για τη συμβολή της Επιθεώρησης και Πιστοποίησης στην οικονομική ανάπτυξη, την εξωστρέφεια και την ανταγωνιστικότητα των ελληνικών επιχειρήσεων, μέσα από τις ακόλουθες 9 βασικές θεματικές συζητήσεων:

 • Απλούστευση Αδειοδοτήσεων Επιχειρήσεων
 • Εποπτεία Αγοράς
 • Πιστοποίηση Προσώπων
 • Τουρισμός
 • Τρόφιμα – Αγροτικά Προϊόντα
 • Ενέργεια – Περιβάλλον
 • Τεχνικά Έργα
 • Υγεία
 • Βιομηχανικά Προϊόντα

Σε όλες τις συζητήσεις θα συμμετέχουν εκπρόσωποι της Πολιτείας, των Φορέων Πιστοποίησης, των Καταναλωτικών Οργανώσεων και Επιχειρήσεων. Το συνέδριο απευθύνεται σε επιχειρηματίες, ανώτατα & ανώτερα στελέχη ιδιωτικού και δημόσιου τομέα, διευθυντές ποιότητας, διευθυντές εργοστασίων, συμβούλους επιχειρήσεων, εκπροσώπους Επιμελητηρίων και Επαγγελματικών Συνδέσμων και εκπροσώπους Φορέων Επιθεώρησης και Πιστοποίησης.

Τις εργασίες του Συνεδρίου θα χαιρετίσουν ο Υπουργός Ανάπτυξης & Ανταγωνιστικότητας Κώστας Σκρέκας, ο Αναπλ. Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων Πάρις Κουκουλόπουλος, ο Υφυπουργός Υποδομών, Μεταφορών & Δικτύων Μιχάλης Παπαδόπουλος, ο Γενικός Γραμματέας Βιομηχανίας και Καταναλωτή Γιώργος Στεργίου, η Γενική Γραμματέας του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας & Κλιματικής Αλλαγής Νάντια Γιαννακοπούλου καθώς και ο Εκτελεστικός Αντιπρόεδρος του ΣΕΒ Χάρης Κυριαζής.