ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΕΙΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (ACTA A.E.)

ΟΝΟΜΑ ΦΟΡΕΑ / ΜΕΛΟΥΣ: ACTA A.E.

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:
Θεσσαλονίκη: Εγνατίας 1, ΤΚ 54630
Αθήνα: Βασ. Σοφίας 55, ΤΚ 11521
ΤΗΛΕΦΩΝΟ / ΦΑΞ: Θεσσαλονίκη: 2310510870 / 2310510871
Αθήνα: 2107239770 / 2107239777
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: [email protected]
ΟΝΟΜΑ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ: ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΝΔΡΟΝΙΚΙΔΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ:  www.acta.edu.gr

Πληροφορίες για τον φορέα:

Η ACTA είναι Εταιρεία Έντασης Γνώσης (Τεχνοβλαστός) που εποπτεύεται και αντλεί την επιστημονική της τεκμηρίωση από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης.
Διαθέτει την πληρέστερη γκάμα Πιστοποιήσεων Ανθρώπινου Δυναμικού στην ελληνική αγορά. Στόχος της είναι να προσφέρει στους πολίτες της χώρας, αλλά και στο εξωτερικό, αξιόπιστες Πιστοποιήσεις Ανθρώπινου Δυναμικού.

Για τη διασφάλιση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών της, έχει αναπτύξει και εφαρμόζει ένα Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας, που έχει διαμορφωθεί σύμφωνα με τις απαιτήσεις των Διεθνών Προτύπων ΕΛΟΤ EN ISO 9001/2000 και ΕΛΟΤ ΕΝ ISO /IEC17024.

Είναι πιστοποιημένος φορέας χορήγησης πιστοποιητικών πληροφορικής από τον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού – ΕΟΠΠΕΠ (πρώην Οργανισμό Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης – Ο.Ε.Ε.Κ.).
Επίσης, είναι διαπιστευμένος φορέας Πιστοποίησης Ανθρώπινου Δυναμικού από το Εθνικό Συμβούλιο Διαπίστευσης (Ε.Σ.Υ.Δ.) σύμφωνα με τις απαιτήσεις του διεθνούς προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ ISO/IEC 17024 για να διενεργεί πιστοποιήσεις προσώπων.