Ε.Τ.Ε.Λ. Α.Ε. Τεχνική Εταιρεία Ελέγχων και Πιστοποιήσεων Α.Ε.

ΟΝΟΜΑ ΦΟΡΕΑ / ΜΕΛΟΥΣ: Ε.Τ.Ε.Λ. Α.Ε. Τεχνική Εταιρεία Ελέγχων και Πιστοποιήσεων Α.Ε.

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Σοφ. Βενιζέλου 39 & Σόλωνος, 152 32 Χαλάνδρι
ΤΗΛΕΦΩΝΟ / ΦΑΞ: 210 6813038 / 210 6813971
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: [email protected]
ΟΝΟΜΑ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ: Φιλιππάκης Κοσμάς
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ: www.etel.gr

 

Πληροφορίες για τον φορέα:

Η Ε.Τ.Ε.Λ. ΑΕ δραστηριοποιείται στον έλεγχο και πιστοποίηση

  • Ανελκυστήρων (Αρχικός Έλεγχος & Πιστοποίηση Ανελκυστήρων κατά την Οδηγία 95/16/ΕΚ, Περιοδικός Έλεγχος Ανελκυστήρων, Εξέταση Τύπου «CE» Ανελκυστήρων)
  •  Ανυψωτικών μηχανημάτων.
  •  Κυλιομένων κλιμάκων & διαδρόμων.

Είναι διαπιστευμένος Φορέας από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης (ΕΣΥΔ) και κοινοποιημένος Οργανισμός στην Ε.Ε. με Αριθ. Αναγνώρισης 1240.
Ιδρύθηκε το 2000 από μηχανολόγους μηχανικούς με 40 ετών πείρα στα ανωτέρω μηχανήματα και διευθύνεται από μηχανικούς με την μακροχρόνια αυτή πείρα.
Στρατηγική επιλογή της Ε.Τ.Ε.Λ. ΑΕ είναι η εξειδίκευση στον έλεγχο και πιστοποίηση των παραπάνω εγκαταστάσεων γεγονός που την έχει καταξιώσει στην αγορά στους τομείς που δραστηριοποιείται.