ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΕΓΧΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ - EUROCERT A.E.

ΟΝΟΜΑ ΦΟΡΕΑ / ΜΕΛΟΥΣ: ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΕΓΧΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ – EUROCERT A.E.

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: XΛΟΗΣ 89 ΚΑΙ ΛΥΚΟΒΡΥΣΕΩΣ , 14452 ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ / ΦΑΞ: +30 210 6252495 / +30 210 6203018
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: [email protected]
ΟΝΟΜΑ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΠΡΙΣΚΟΛΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ:  www.eurocert.gr

Πληροφορίες για τον φορέα:

Η EUROCERT – ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΛΕΓΧΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ Α.Ε είναι Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου με μορφή Ανώνυμης Εταιρείας που δραστηριοποιείται σε Εθνικό, Πανευρωπαϊκό και σε Διεθνές επίπεδο. Είναι ένας Ανεξάρτητος Φορέας Επιθεωρήσεων και Πιστοποιήσεων (INDΕPENDENT THIRD PARTY) που ιδρύθηκε από Έλληνες Επιστήμονες προσφέροντας υπηρεσίες ελέγχου και πιστοποίησης σε Ελλάδα, Κύπρο, Τουρκία, Βουλγαρία, Ρουμανία, Ιταλία και Ινδία.

Η EUROCERT, μεταξύ των πρώτων Φορέων Πιστοποίησης που διαπιστεύτηκαν κατά το ευρωπαϊκό πρότυπο ΕΝ 45012, διενεργεί πιστοποιήσεις συστημάτων διαχείρισης της ποιότητας με βάση τα πρότυπα ISO 9001:2000, OHSAS 18001 και ISO 14001.

Η EUROCERT προσφέρει ολοκληρωμένες και διαπιστευμένες από το ΕΣΥΔ και το UKAS υπηρεσίες Πιστοποίησης Συστημάτων Διαχείρισης της Ασφάλειας των τροφίμων διενεργώντας επιθεωρήσεις κατά HACCP/ ΕΛΟΤ 1416, BRC Global Standard – Issue 4 και IFS (Version 4).

Όσον αφορά την πρωτογενή γεωργική παραγωγή, η EUROCERT είναι διαπιστευμένος φορέας από το ΕΣΥΔ για την Ολοκληρωμένη Διαχείριση (AGRO 2.1 & 2.2) και από το UKAS και το ΕΣΥΔ για το EUREPGAP (Φρούτα και Λαχανικά). Περαιτέρω, η EUROCERT έχει εγκριθεί από τα TESCO για τη διενέργεια επιθεωρήσεων βάσει το προτύπου Tesco Nature’s Choice στην πρωτογενή αγροτική παραγωγή.

Η EUROCERT είναι ο πρώτος Ελληνικός Φορέας Πιστοποίησης που εγκρίθηκε από την EUREP και o πρώτος που διαπιστεύτηκε από το UKAS για το νέο πρότυπο EUREPGAP IFA (Integrated Farm Assurance).

Τέλος, η EUROCERT είναι ο πρώτος Ελληνικός Φορέας Πιστοποίησης που διαπιστεύτηκε από το UKAS για την Επαλήθευση Εκπομπών Αερίων Θερμοκηπίου (EU ETS), παρέχοντας έτσι διαπιστευμένες υπηρεσίες επαλήθευσης Εκθέσεων εκπομπών προς υποβολή στο Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. σε συμμόρφωση της Ελλάδας ως προς την Οδηγία 1931/2004.