ΕΚΑΠΤΥ ΑΕ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΣΤΗΝ ΥΓΕΙΑ Α.Ε.

ΟΝΟΜΑ ΦΟΡΕΑ / ΜΕΛΟΥΣ: ΕΚΑΠΤΥ ΑΕ
ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΣΤΗΝ ΥΓΕΙΑ Α.Ε. 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΣΜΥΡΝΗΣ 15 ΓΛΥΦΑΔΑ, 16562
ΤΗΛΕΦΩΝΟ / ΦΑΞ: 213 2026200 / 210 9615464
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: [email protected]
ΟΝΟΜΑ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ: Πανάρα Κατερίνα
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ:  www.ekapty.gr

Πληροφορίες για τον φορέα:

Το ΕΚΑΠΤΥ ιδρύθηκε το 1988, είναι ανώνυμη εταιρεία του ευρύτερου δημόσιου τομέα. Είναι αυτοχρηματοδοτούμενη εταιρεία και τα έσοδα της προέρχονται από παροχή υπηρεσιών κυρίως στον ιδιωτικό αλλά και το δημόσιο τομέα.
Δραστηριοποιείται στο χώρο της υγείας.
Τo ΕΚΑΠΤΥ είναι:

  • Οργανισμός Πιστοποίησης Συστημάτων ποιότητας εταιριών
  •  Κοινοποιημένος Οργανισμός για τα Ιατροτεχνολογικά Προϊόντα
  •  Εργαστήριο Ποιοτικού Ελέγχου
  •  Ερευνητικό Κέντρο

Στελεχώνεται από εξειδικευμένο και έμπειρο επιστημονικό, τεχνικό και διοικητικό προσωπικό, το οποίο υποστηρίζεται και από εξωτερικούς επιστημονικούς συνεργάτες. Η πολύπλευρη και πλούσια ακαδημαϊκή, ερευνητική και βιομηχανική εμπειρία του επιστημονικού προσωπικού εγγυάται την βέλτιστη υλοποίηση όλων των δραστηριοτήτων του Ερευνητικού Κέντρου.